Adresse

Maison d’Izieu

70 Route de Lambraz

01300 Izieu

Eröffnung der Ausstellung

Donnerstag, 07. Oktober 2021

Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
© Maison d’Izieu
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
© Maison d’Izieu
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
© Maison d’Izieu
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
© Maison d’Izieu
Ausstellungseröffnung im Maison d'Izieu, 07. Oktober 2021
Izieu wird in der Ausstellung erwähnt: